Naar welk adres kan ik een wijziging per post toesturen?

Antwoord

Bij bepaalde type aanvragen is het een vereiste dat VECOZO een origineel en fysiek ondertekend exemplaar ontvangt. Als dit het geval is staat dit ook altijd op het betreffende document vermeld.

Deze documenten kunt u sturen naar:

VECOZO B.V.
t.a.v. afdeling S&A
Postbus 4050
5004 JB Tilburg

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen contactgegevens

Persoonlijke certificaten

Systeemcertificaten

Certificaten algemeen

Toestemmingsverklaringen

Testcertificaten