Ik werk met een Zorginkoopbemiddelaar, hoe gaat dat in zijn werk met VECOZO?

Antwoord

Indien u een extern bedrijf of ZZP’er in de arm heeft genomen welke namens u als een Zorginkoopbemiddelaar optreedt dan dient deze partij als Zorginkoopbemiddelaar bij VECOZO aangesloten te zijn.

Middels een toestemmingsverklaring kunt u hen vervolgens machtigen om het uitvragen, onderhandelen of het bekijken van contracten namens u uit handen te nemen.

Deze toestemmingsverklaring wordt door ons aan de Zorginkoopbemiddelaar verstrekt zodat deze die op diens beurt kan verstrekken aan de eigen klanten. Het is absoluut niet raadzaam om voor deze gebruikers certificaten aan te vragen op uw eigen praktijk AGB-code.

Ik ben een Zorginkoopbemiddelaar

Als u optreedt als Zorginkoopbemiddelaar kunt u dat zeker via VECOZO doen.
Wij adviseren u om u aan te melden als een servicebureau bij VECOZO.
Voordat u dit doet vraagt u een 98-code aan met kwalificatiecode 01 bij AGBcode.nl (VEKTIS).
Zodra u deze AGB-code heeft kunt u zich aanmelden als tussenpartij via:

Aanmeldformulier tussenpartij

 

Bent u al aangesloten bij VECOZO als servicebureau, maar heeft u nog geen aansluiting als Zorginkoopbemiddelaar, stuur dan een e-mail naar: softwarehelpdesk@vecozo.nl

Door middel van een door ons opgestelde toestemmingsverklaring welke u kunt verstrekken aan uw klanten, kunnen wij u toegang bieden voor het Uitvragen, Contracten bekijken, en het Onderhandelen namens uw klanten. Dit via de eigen persoonlijke certificaten van uw eigen instantie.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule