Ik werk met een Zorginkoopbemiddelaar, hoe gaat dat in zijn werk met VECOZO?

Antwoord

Als u een extern bedrijf of ZZP’er in de arm hebt genomen die namens u als een zorginkoopbemiddelaar optreedt dan dient deze partij als Zorginkoopbemiddelaar bij VECOZO aangesloten te zijn.

Middels een toestemmingsverklaring kunt u hen vervolgens machtigen om het uitvragen, onderhandelen of het bekijken van contracten namens u uit handen te nemen.

Deze toestemmingsverklaring wordt door ons aan de zorginkoopbemiddelaar verstrekt. Het is absoluut niet raadzaam om voor deze gebruikers certificaten aan te vragen op uw eigen praktijk AGB-code.

Ik ben een Zorginkoopbemiddelaar

Als u optreedt als zorginkoopbemiddelaar kunt u dat via VECOZO doen. Wij adviseren om u aan te melden als een servicebureau bij VECOZO. Voordat u dit doet vraagt u een 98-code aan bij Vektis met kwalificatiecode 01 . Zodra u deze AGB-code hebt ontvangen kunt u zich aanmelden als tussenpartij via:

Aanmeldformulier tussenpartij

 

Bent u al aangesloten bij VECOZO als servicebureau, maar heeft u nog geen aansluiting als Zorginkoopbemiddelaar, stuur dan een e-mail naar: softwarehelpdesk@vecozo.nl

Door middel van een door ons opgestelde toestemmingsverklaring welke u kunt verstrekken aan uw klanten, kunnen wij u toegang bieden voor het uitvragen, contracten bekijken en het onderhandelen namens uw klanten. Dit via de eigen persoonlijke certificaten van uw eigen instantie.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule