Mijn praktijk gaat stoppen, waar moet ik dan rekening mee houden?

Antwoord

Als uw praktijk stopt of u hebt een nieuwe praktijk AGB-code ontvangen ter vervanging, dan is het van belang dat u uw oude praktijk AGB-code stop zet bij AGBcode.nl. Als er sprake is van een vervangende AGB-code, dient u deze zo snel mogelijk aan te sluiten bij VECOZO en het Zorginkoopportaal.

Het beëindigen van de praktijk AGB-code heeft mogelijk gevolgen voor de toegang tot het Zorginkoopportaal. Controleer daarom of er eventuele contracten staan die geweigerd moeten worden en sla voor de zekerheid de afgesloten contracten op.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule