Wat is een modelcontract/modelprijslijst?

Antwoord

Uw modelcontracten (MSZ)/modelprijslijsten (DGSF) zijn alleen zichtbaar voor uw eigen organisatie en nooit voor een onderhandelpartner. Een model kan zowel tarieven als volumes bevatten, en is evenals een onderhandeling altijd gebaseerd op een sjabloon voor een bepaalde periode.

Modelcontracten kunnen op twee manieren gebruikt worden in de onderhandelmodule:

  • Als uitgangspunt bij het starten van een onderhandeling (alleen MSZ). U kunt bijvoorbeeld een model maken en dit (her-)gebruiken in onderhandelingen met meerdere partijen. Uiteraard kunt u daarna nog wijzigingen doorvoeren in deze onderhandelingen, maar er is op deze manier wel een generiek uitgangspunt beschikbaar. U kunt kiezen of u alleen tarieven, alleen volumes of beide wilt gebruiken bij het starten van een onderhandeling.
  • Als vergelijkingsmateriaal voor een onderhandeling. Ook hiervoor geldt dat u kunt kiezen of u tarieven en/of volumes van het model wilt gebruiken bij het vergelijken.
Modelcontract/modelprijslijst aanmaken

Antwoord

U kunt een modelcontract MSZ aanmaken binnen de onderhandelfunctionaliteit, dit geldt voor het MSZ-segment . Dit heeft als voordeel dat u over alle onderhandelingsfunctionaliteiten kunt beschikken om tot een op maat gesneden modelcontract te komen.

U kunt elke lopende onderhandeling, eventueel na bewerking, opslaan als modelcontract. Dit doet u op het tabblad ´Export/Import´ tijdens uw lopende of net nieuw opgestarte onderhandeling.

Let op: Als uw onderhandeling de status ‘Concept’ heeft zal de onderhandeling bij het aanmaken van het modelcontract worden verwijderd. Als de onderhandeling één of meerdere keren is voorgesteld blijft de onderhandeling wel bestaan, en wordt er een kopie van gemaakt.

Het is verplicht een identificatiecode en een omschrijving op te geven wanneer u een modelcontract wilt aanmaken. Wanneer u beide heeft opgegeven, klikt u op ´Maak modelcontract’. Met de opgegeven identificatiecode en omschrijving kunt u het modelcontract later eenvoudig terugvinden om te gebruiken.

U maakt een modelprijslijst DGSF aan door op het menu-item ‘Modelprijslijsten’ te klikken en vervolgens op ‘Nieuwe modelprijslijst’.

Het is verplicht een naam op te geven en eventueel een omschrijving wanneer u een modelprijslijst wilt aanmaken. Wanneer u beide heeft opgegeven en de periode (max. 1 kalenderjaar) voor de modelprijslijst heeft opgegeven, klikt u op ´Modelprijslijst maken’. Op het scherm dat nu verschijnt kunt u een export maken van het geldige sjabloon voor de opgegeven periode en deze vullen met de door u gewenste waarden. Vervolgens kunt u dit importeren om de modelprijslijst daarmee te vullen. Met de opgegeven naam en (evtueel) omschrijving kunt u de modelprijslijst later eenvoudig terugvinden om te gebruiken.

Modelcontract raadplegen of bewerken

Antwoord

U kunt uw aangemaakte modellen raadplegen en/of bewerken via de menu-optie ‘Model Contracten’. Alle aanwezige modelcontracten worden dan getoond per segment. Desgewenst kunt u een filter toepassen op de omschrijving van het modelcontract. Als er een groot aantal modellen is kan het handig zijn een filter te gebruiken, om het gewenste model zo snel mogelijk te vinden.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule