Welke autorisaties zijn er mogelijk in de onderhandelmodule?

Antwoord

Bij het koppelen van uw certificaat aan de onderhandelmodule moet  een autorisatie worden toegekend. Er zijn 3 rollen te onderkennen. Een gebruiker kan één van de onderstaande rollen hebben:

 

Rol

Bevoegdheden

1

Kijkrechten

Contracten raadplegen

Contracten zoeken

2

Kijkrechten + onderhandelen

Contracten raadplegen

Contracten zoeken

Onderhandelen

3

Kijkrechten + onderhandelen + goedkeuren onderhandeling

Contracten raadplegen

Contracten zoeken

Onderhandelen

Onderhandelingen goedkeuren

Afhankelijk van de autorisatie zult u meer of minder menu-items op uw scherm zien. Er moet per organisatie altijd minimaal één certificaat gekoppeld zijn met de bevoegdheid om een onderhandeling te accorderen (rol 3). Als dit niet het geval is kunnen de onderhandelingen niet worden afgerond en tot een contract worden gemaakt.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule