Voorbereiden Zorginkoopportaal

Antwoord

Voordat u gebruik kunt maken van het Zorginkoopportaal dient u een paar zaken geregeld te hebben.

Hieronder leggen wij de verschillende stappen uit.

Controle AGB en KvK gegevens

Om de onderneming bij VECOZO aan te melden is het belangrijk dat de gegevens in het Kamer van Koophandel (KvK) register en het AGB-register actueel zijn en volledig overeen komen. Denk hierbij aan de tenaamstelling van uw praktijk, de adresgegevens en de gekoppelde zorgaanbieders (arbeidsrelaties). Ook is het belangrijk dat de juiste tekenbevoegde staat vermeld op het uittreksel van de KvK.

Wanneer u uw AGB-gegevens hebt gecontroleerd in het AGB-register en deze kloppen niet, wijzig deze dan via Vektis. Zij beheren de AGB-gegevens. Deze wijzigingen kunnen niet via ons worden gedaan.

Als de gegevens op het KvK-uittreksel niet juist vermeld staan, kunt u contact opnemen met de KvK.

Aanmelden bij VECOZO

Is uw onderneming nog niet bij ons aangesloten? Dan moet u deze eerst bij ons aanmelden.

Als uw onderneming recht heeft op de dienst Zorginkoopportaal wordt deze dienst u automatisch opgenomen in de overeenkomst. Na ondertekening van de overeenkomst, inclusief bijbehorende bijzondere voorwaarden Zorginkoopportaal, krijgt u toegang tot de dienst.

Aanvragen van autorisaties voor het Zorginkoopportaal

Als u na het aanmelden uw persoonlijke certificaat hebt ontvangen en geïnstalleerd kunnen de autorisaties voor het Zorginkoopportaal worden aangevraagd. De contactpersoon van uw onderneming kan via Gebruikersbeheer de autorisaties aanvragen. Bekijk de handleiding.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule