Voorbereiden Zorginkoopportaal

Antwoord

Voordat u gebruik kunt maken van het Zorginkoopportaal dient u een paar zaken geregeld te hebben.

Hieronder leggen wij de verschillende stappen uit.

Aanmelden bij VECOZO

Zorg dat u een nieuwe aansluitovereenkomst met VECOZO hebt. Bent u zorgaanbieder en hebt u de nieuwe aansluitovereenkomst nog niet met ons afgesloten? Dan gaat u eerst naar het aanmeldproces voor de ‘nieuwe aansluitovereenkomst'.

Onderdeel van de aan u aangeboden aansluitovereenkomst zijn bijzondere voorwaarden per dienst die u via VECOZO afneemt. Als u recht hebt op de dienst Zorginkoopportaal wordt deze dienst u automatisch aangeboden in de nieuwe aansluitovereenkomst en bijbehorende bijzondere voorwaarden. In de bijzondere voorwaarden Zorginkoopportaal kunt u lezen onder welke voorwaarden uw instantie gebruik mag maken van deze dienst. Na ondertekening van de nieuwe aansluitovereenkomst, inclusief bijbehorende bijzondere voorwaarden Zorginkoopportaal, krijgt u toegang tot de dienst.

Bent u nog niet aangesloten bij VECOZO dan kunt u zich via onderstaande aanmelden:

Aanmelden bij VECOZO

 

 Als u bent aangemeld met de nieuwe aansluitovereenkomst kunt u autorisaties aanvragen voor het Zorginkoopportaal.

Aanvragen van autorisaties voor het Zorginkoopportaal

Als u bent aangemeld en uw persoonlijke certificaat hebt ontvangen en geïnstalleerd kunt u de autorisaties aanvragen. De autorisaties vraagt u aan via het volgende aanvraagformulier.

Aanvraagformulier Zorginkoopportaal

 

Dit webformulier is alleen toegankelijk voor de ingelogde contactpersoon.

Controle AGB en KvK gegevens

Zijn de gegevens bij uw AGB-code in het AGB-register actueel? Denk hierbij aan de tenaamstelling van uw praktijk, de adresgegevens en de gekoppelde zorgaanbieders (arbeidsrelaties). Ook is het belangrijk dat de juiste tekenbevoegde staat vermeld op het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

De gegevens van uw onderneming (bij zowel het KvK-register als AGB-register) dienen volledig overeen te komen. Dit zijn namelijk de gegevens die op de overeenkomst met de zorgverzekeraar komen te staan.

Wanneer u uw AGB-gegevens hebt gecontroleerd op www.agbcode.nl en deze zijn foutief ingevoerd, dient u contact op te nemen met Vektis, welke de AGB-gegevens beheren. Zij passen voor u de adresgegevens aan. Deze specifieke wijzigingen kunnen niet via VECOZO worden gewijzigd.

Meer informatie over de bereikbaarheid van Vektis vindt u op www.agbcode.nl.

Als de gegevens op het KvK-uittreksel niet juist vermeld staan, kunt u contact opnemen met het KvK-uittreksel.

Meer informatie over de bereikbaarheid van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vindt u op www.kvk.nl.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule