Kan ik als 'rechtspersoon' ook toegang krijgen tot het Zorginkoopportaal?

Antwoord

Begint uw AGB-code met zorgsoort 17? Dan is uw onderneming in het AGB-register vastgelegd als rechtspersoon. Ook een rechtspersoon kan toegang krijgen tot het Zorginkoopportaal. Houd er rekening mee dat VECOZO:

  • controleert of de gebruiker tekenbevoegd is volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).
  • voor de zorgsoorten farmacie, huisartsen, paramedie en/of verloskunde de gebruikers koppelt aan alle onderliggende instanties, als uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) en het AGB-register blijkt dat er een relatie is tussen de onderneming en de opgegeven instanties.

Belangrijk hierin is dat de betreffende AGB-code ook contractueel is aangesloten bij VECOZO. Als dit nog niet het geval is dan kan deze via onze website worden aangemeld.

Wel willen wij u aanraden om dit alleen te regelen wanneer u een verzoek vanuit de zorgverzekeraar(s) hebt ontvangen. Zij bepalen namelijk op welke manier u een overeenkomst met de betreffende zorgverzekeraar afsluit.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule