Kan ik als 'rechtspersoon' ook toegang krijgen tot het Zorginkoopportaal?

Antwoord

Als uw AGB-code begint met zorgsoort 17, is uw onderneming in het AGB-register vastgelegd als rechtspersoon. U kunt toegang krijgen tot het Zorginkoopportaal. Houd er rekening mee dat wij:

  • controleren of de gebruiker tekenbevoegd is volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).
  • voor de zorgsoorten farmacie, huisartsen, paramedie en/of verloskunde de gebruikers koppelen aan alle onderliggende instanties, als uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) en het AGB-register blijkt dat er een relatie is tussen de onderneming en de opgegeven instanties.

Belangrijk hierin is dat de betreffende AGB-code ook contractueel is aangesloten bij VECOZO. Als dit nog niet het geval is dan kan deze via onze website worden aangemeld.

Wel raden wij u aan om dit alleen te regelen wanneer u een verzoek vanuit de zorgverzekeraar(s) hebt ontvangen. Zij bepalen namelijk op welke manier u een overeenkomst met de betreffende zorgverzekeraar afsluit.

Om gebruik te maken van de rechtspersoon regeling ontvangen wij graag een verzoek vanuit het geregistreerde e-mailadres van de contactpersoon. Hierin moet de praktijk AGB-code staan, beginnend met 17. Het verzoek mag gestuurd worden naar zorginkoop@vecozo.nl. Naar aanleiding van dit verzoek sturen wij u het formulier toe om de rechtspersoonregeling aan te vragen, welke wij graag getekend retour ontvangen.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule