Hoe stel ik een volgverzoek in?

Antwoord

Voor het laten volgen van uw contract(en) Huisartsen of Integrale Huisartsenzorg dient u de volgende stappen te doorlopen.

Accepteren overeenkomst

Accepteer het aangeboden basis- zelfstandige contract en eventuele aanvullende modules door deze te selecteren en op de knop 'Accepteren' te klikken:

Vervolgens accepteert u de voorwaarden en klikt u ook hier op de knop 'Accepteren':

Hierna wordt er een pop-up getoond waardoor u wordt doorgeleid naar het scherm waar u de volgkeuze kunt instellen.

Selecteren tabblad 'Zorgverzekeraar volgen'

Als u voor een bepaald contractjaar het contract van één of meer preferente zorgverzekeraars hebt geaccepteerd in het Zorginkoopportaal, kunt u dit contract laten volgen. Ga hiervoor naar het tabblad ‘Zorgverzekeraar volgen’. Hier kunt u de preferente zorgverzekeraars selecteren waarvan u de contracten wilt laten doorsturen naar de verre zorgverzekeraars.

Selecteer hiervoor het tabblad ‘Zorgverzekeraar laten volgen’.

U stelt een volgkeuze in door de volgende stappen te volgen. Selecteer het basis- of zelfstandig contract of u het contract wilt laten volgen (1). Vergeet niet na het selecteren van de keuze op de knop 'Opslaan' (2) te klikken.

U hoeft dit niet per contractjaar te doen. Indien het contract een langere looptijd heeft, bijvoorbeeld 2 jaar, dan wordt deze voor de gehele looptijd gevolgd door de verre zorgverzekeraar. Als u later contracten voor extra aanvullende modules accepteert worden de bijbehorende prestatieafspraken ook automatisch doorgestuurd naar de verre zorgverzekeraars.

Wordt er na de deadline van het instellen van een volgkeuze een nieuw contract aangeboden? U kunt dan na het accepteren van het contract opnieuw de keuze maken voor een preferente zorgverzekeraar. Dit kan alleen als de looptijd van het contract nog niet is ingegaan.

Hoe kan ik controleren of geaccepteerde overeenkomsten zijn gecommuniceerd naar de verre zorgverzekeraars?

De prestatieafspraken van geaccepteerde overeenkomsten (van de basisovereenkomst én van alle aanvullende modules) worden elke nacht doorgestuurd naar de verre zorgverzekeraars. In de details van een overeenkomst kunt u onder Actie geschiedenis controleren of dit ook gebeurd is.

Contracteren 15

In de tabel ‘Volgsystematiek transacties’ kunt u zien welke wijzigingen hebben plaatsgevonden.

De volgende statussen kunnen hier getoond worden:

  • Volgbaar: Het contract is in te stellen om te laten volgen.
  • Niet volgbaar: Voor dit contract kan geen volgkeuze meer worden ingesteld
  • Gewijzigd: De volgkeuze is gewijzigd

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule