Hoe kan ik een zorgverzekeraar volgen of preferente zorgverzekeraar instellen?

Antwoord

Voor het laten volgen van uw overeenkomst(en) huisartsenzorg door verre zorgverzekeraars dient u de volgende stappen te doorlopen.

Accepteren overeenkomst

Accepteer de aangeboden basisovereenkomst en eventuele aanvullende modules door deze te selecteren en op de knop 'Accepteren' te klikken:

Vervolgens accepteert u de voorwaarden en klikt u ook hier op de knop 'Accepteren':

Hierna wordt er een pop-up getoond waardoor u wordt doorgeleid naar het volgkeuze-scherm.

Selecteren tabblad 'Zorgverzekeraar volgen'

Als u voor een bepaald contractjaar de basisovereenkomst van één of meer preferente zorgverzekeraars hebt geaccepteerd in het Zorginkoopportaal, kunt u dit contract laten volgen. Ga hiervoor naar het tabblad ‘Zorgverzekeraar volgen’. Hier kunt u de preferente zorgverzekeraars selecteren waarvan u de contracten wilt laten doorsturen naar de verre zorgverzekeraars.

Selecteer hiervoor het tabblad ‘Zorgverzekeraar laten volgen’.

Selecteer vervolgens voor elke basisovereenkomst of u de overeenkomst wilt laten volgen (1). Vergeet niet na het selecteren van de keuze op de knop 'Opslaan' (2) te klikken. 

U hoeft dit niet meer per contractjaar te doen. Indien de overeenkomst een langere looptijd heeft, bijvoorbeeld 2 jaar, dan wordt deze voor de gehele looptijd gevolgd door de preferente zorgverzekeraar. Als u later overeenkomsten voor extra aanvullende modules accepteert worden de bijbehorende prestatieafspraken ook automatisch doorgestuurd naar de verre zorgverzekeraars.

Wordt er na de deadline een nieuwe basisovereenkomst aangeboden? U kunt dan na het accepteren van het contract opnieuw de keuze maken voor een preferente zorgverzekeraar.

Hoe kan ik controleren of geaccepteerde overeenkomsten zijn gecommuniceerd naar de verre zorgverzekeraars?

De prestatieafspraken van geaccepteerde overeenkomsten (van de basisovereenkomst én van alle aanvullende modules) worden elke nacht doorgestuurd naar de verre zorgverzekeraars. In de details van een overeenkomst kunt u onder Actie geschiedenis controleren of dit ook gebeurd is.

Contracteren 15

 

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule