Ik heb een contract aangeboden gekregen, maar ik wil hier geen gebruik van maken

Antwoord

Als u geen gebruik wilt maken van het aangeboden contract van een betreffende zorgverzekeraar dan kunt u het contract weigeren. 

Krijgt u vaker een contract aangeboden van een zorgverzekeraar waarmee u geen contract aan wil gaan? Neem dan contact op met die betreffende zorgverzekeraar.

Contactgegevens Zorgverzekeraars

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule