Let op: Bij 'Inloggen' ziet u de optie eHerkenning. Dit inlogmiddel is voorlopig alleen beschikbaar voor pilotdeelnemers. Meer weten?

Werkt het Zorginkoopportaal ook met Beheerstichtingen en toestemmingsverklaringen?

Antwoord

Beheerstichtingen kunnen in het Zorginkoopportaal geen toestemmingsverklaring afgeven of ontvangen.

U kunt deze niet inregelen via VECOZO voor het Zorginkoopportaal.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule