Ik ben niet tekenbevoegd voor de praktijk/instelling waar ik werkzaam ben. Waarom krijg ik dan toch contracten aangeboden?

Antwoord

Als u als zelfstandige ondernemer bent gekoppeld aan een praktijk/instelling (met de status: Niet in loondienst/ Vrijgevestigd) dan acht de zorgverzekeraar u als een tekenbevoegde namens deze onderneming. Het gaat in dit geval om een contract dat is gestuurd naar uw zorgverleners AGB-code, en niet naar de AGB-code van de praktijk waar u werkzaam bent. Dit is een veel voorkomend misverstand.

Als u beschikt over een eigen praktijk AGB-code dan adviseren wij om langs die weg toegang te verkrijgen via het Zorginkoopportaal.

Hebt u dit niet dan adviseren wij om deze zo snel mogelijk aan te vragen bij Vektis .

Daarna sluit u uw nieuwe praktijkcode aan bij VECOZO. Vervolgens kunt u ook de autorisaties aanvragen voor het Zorginkoopportaal. Meer informatie hierover vindt u op de volgende pagina:

Voorbereiden Zorginkoopportaal

 

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule