Waarom wordt er na het invullen van de vragenlijst aangegeven dat ik geen contract krijg?

Antwoord

De vragenlijst is opgebouwd aan de hand van een serie vragen welke bij bepaalde combinaties de uitkomst geeft dat er voor u geen contract aangeboden kan worden. Deze vragen zijn opgesteld door de zorgverzekeraars; de uitkomst van de door u ingevulde gegevens is dan ook bepaald door de zorgverzekeraars. Wij adviseren u om met de betreffende zorgverzekeraar contact op te nemen.

Contactgegevens Zorgverzekeraars

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule