Wat houdt het in als ik een zorgverzekeraar laat volgen of preferente zorgverzekeraar kies (alleen voor huisartsen)?

Antwoord

Huisartsen zien naast de tabbladen ‘Werklijst’ en ‘Contracten’ ook het tabblad ‘Zorgverzekeraar laten volgen’. Dit tabblad is alleen beschikbaar voor huisartsen.

Een huisarts kan een of meerdere contracten van een bepaalde zorgverzekeraar accepteren en laten volgen door andere zorgverzekeraars. De zorgverzekeraar van wie het contract is geaccepteerd wordt ook wel de ‘preferente zorgverzekeraar’ genoemd en de zorgverzekeraars die het contract volgen de ‘verre zorgverzekeraars’.

In dit tabblad hebben huisartsen de mogelijkheid per contract aan te geven welke zorgverzekeraar zij de preferente zorgverzekeraar willen laten zijn. In dit overzicht worden alle zorgverzekeraars getoond waarvan de huisarts een of meerdere basiscontracten heeft geaccepteerd óf van wie de huisarts een contractvoorstel heeft ontvangen, waarbij in beide gevallen de startdatum op of na 01-01-2016 ligt.

Bij het onderdeel 'Volgkeuze' kunt u de preferente zorgverzekeraar als volgt instellen. Klik bij de betreffende overeenkomst onder de kolom 'Laten volgen' voor 'Ja' of 'Nee' (1), Vergeet niet op de knop 'Opslaan' (2) te klikken. Uw keuze wordt opgeslagen en het systeem stelt de prestatie(code)s met tarieven uit het contract met de preferente zorgverzekeraar de volgende werkdag beschikbaar aan de verre zorgverzekeraars. Verre zorgverzekeraars hebben 3 weken de tijd deze data bij VECOZO op te halen. De verwerkingstijd van deze gegevens is afhankelijk van de betreffende verre zorgverzekeraar. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de desbetreffende verre zorgverzekeraar.

Indien gewenst kunt u maar tot een vastgestelde datum (deze datum wordt getoond in het volgkeuze-scherm) wijzigen van preferente zorgverzekeraar. Als u geen keuze maakt voor een preferente zorgverzekeraar, ontvangt u van ons 4 en 2 weken voor de deadline een reminder om dit alsnog te gaan doen. Hebt u geen keuze gemaakt? Dan wordt de keuze automatisch 'Nee'.

Wordt er na de deadline een nieuwe basisovereenkomst aangeboden? U kunt dan na het accepteren van het contract opnieuw de keuze maken voor een preferente zorgverzekeraar.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule