Wat houdt een administratief contract in?

Antwoord

Een administratief contract is een vastlegging via VECOZO van eerder overeengekomen afspraken tussen de zorgverzekeraar en een zorgaanbieder. Deze afspraken kunnen als bijlage worden toegevoegd aan dit contract. Bij de contractdetails is aan de oranje knop, rechtsboven op het scherm’ zichtbaar dat het een administratief contract betreft.

Administratieve contracten kunnen worden ‘vastgelegd’. U hoeft dit contract niet zelf te accepteren. Na het toevoegen van eventuele bijlagen, wordt daarom gekozen voor ‘Vastleggen’ in plaats van ‘Voorstellen’.

Na klikken op ‘Vastleggen’ volgt een bevestigingsvraag. Na het kiezen van ‘Ja’ kan het administratieve contract niet meer (eenzijdig) gewijzigd of verwijderd worden.

U ontvangt een e-mailnotificatie en ziet in de contracteermodule een nieuw tabblad waar u deze kan bekijken.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule