Kennisbank » Zorginkoopportaal

Als zorgaanbieder vindt u hier alle informatie om te werken met het zorginkoopportaal en een contract met zorgverzekeraars af te sluiten.
 

Snel naar de module... Meer info over...
Uitvraagmodule (vragenlijsten) Vragenlijsten en Contracten
Contracteermodule (contracten) Volgsystematiek Huisartsen
Onderhandelmodule (prijs en volume)
Prijs- en Volumeafspraken
Nalevingsmodule (naleven afspraken) Handleidingen per Module

Artikelen