Is VECOZO bereikbaar in het buitenland?

Antwoord

De hoofdregel is dat een organisatie persoonsgegevens alleen mag doorgeven naar derde landen met een passend beschermingsniveau. Als er geen sprake is van een derde land met een passend beschermingsniveau, is doorgifte slechts toegestaan op grond van een van de wettelijke bepalingen uit de AVG (hoofdstuk 5). Op grond van de in hoofdstuk 5 van de AVG genoemde artikelen mogen persoonsgegevens alleen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Unie als dat land een passend beschermingsniveau kent. De Europese Commissie bepaalt welke landen dit zijn.

Omdat bij een deel van de diensten van VECOZO sprake is van persoonsgegevens werken wij conform de hierboven beschreven richtlijnen. Dit betekent dat de diensten van VECOZO alleen binnen de EU en de volgens de Europese Commissie veilige landen beschikbaar zijn. De beschikbaarheid betreft de VECOZO website, onze webservices en het e-mailverkeer van en naar VECOZO. De website en webservices zijn vanuit als “onveilig gekwalificeerde landen” niet toegankelijk. Bovendien kunnen wij geen notificaties sturen en geen ondersteuning per e-mail bieden als uw e-mailserver of de server van uw anti-spam-filtering software in een van de als “onveilig gekwalificeerde landen” staat.

Veilige%20landen%20volgens%20WBP.jpg

 

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Installeren/Verlengen

Back-up maken/terugplaatsen

Inloggen/Wachtwoord

Gebruikersbeheer

Geblokkeerd/Verlopen/Verwijderd

UZI-pas

Testomgeving