Als ik geen e-mail heb gehad, hoe kom ik dan bij mijn vragenlijst/contract/onderhandeling?

Antwoord

U kunt de modules van het Zorginkoopportaal altijd benaderen door in te loggen op het Zorginkoopportaal.
Zorginkoopportaal

 

Wanneer u de juiste autorisaties hebt voor een betreffende module kunt u in het Zorginkoopportaal altijd kiezen voor de benodigde module.

Autorisaties aanvragen

Voor de contactpersoon van uw instantie is het mogelijk om via onze website een aanvraag in te sturen. Laat de tekenbevoegde en andere gebruikers (die toegang nodig hebben tot het Zorginkoopportaal) controleren of zij kunnen inloggen op de benodigde modules van het Zorginkoopportaal. Zo ja? Dan hebben zij een geldig certificaat en de juiste autorisatie. Zo nee? Vraag dan als volgt het certificaat en/of autorisatie aan:

  • Log in op de website van VECOZO.
  • Ga naar het aanvraagformulier en vul het online in. Let op: dit formulier is alleen toegankelijk voor een ingelogde contactpersoon.
  • Aanvraagformulier Zorginkoopportaal

 

NB. Heeft nog geen enkele gebruiker namens uw organisatie toegang tot (de modules van) het Zorginkoopportaal? Dan vragen we u eerst het addendum Zorginkoop te ondertekenen. Dit is een stap die wordt weergegeven tijdens het indienen van de aanvraag. Daarna verstrekken we de certificaten en/of autorisaties.

E-mailadres wijzigen

Wanneer u bent ingelogd op het Zorginkoopportaal, ziet u aan de rechterkant uw geregistreerde e-mailadres staan.

Zorginkoopportaal

 

Wanneer u klikt op de knop “Wijzig” krijgt u de mogelijkheid om uw e-mailadres aan te passen. Het e-mailadres is hoofdletter gevoelig en hierdoor kunnen er geen hoofdletters in het e-mailadres worden gebruikt. Daaronder staat een vinkbox waarmee u akkoord dient gaan. Hiermee geeft u akkoord dat dit uw persoonlijke (zakelijk) e-mailadres is. Wanneer u nu klinkt op “Opslaan” is het e-mailadres binnen het Zorginkoopportaal aangepast.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Uitvraagmodule

Contracteermodule

Onderhandelmodule

Nalevingsmodule