Waar kan ik mijn pincode terugvinden?

Antwoord

Uw pincode wordt bij aanmaken van het certificaat in de berichtenbox van de contactpersoon geplaatst.

Berichtenbox

Als u niet zelf in het bezit bent van uw pincode, kan het zijn dat de VECOZO contactpersoon deze voor u bewaart. Indien ook de contactpersoon de pincode niet meer heeft, kan de pincode opnieuw worden aangevraagd:

De contactpersoon of rechtmatige gebruiker van het certificaat stuurt hiervoor een e-mail naar support@vecozo.nl met het verzoek tot het resetten van zijn of haar pincode. Geef hierbij duidelijk aan om welke omgeving het gaat (acceptatie- en/of testomgeving). Het 14-cijferige Gebruikersnummer moet in deze e-mail worden vermeld. De contactpersoon ontvangt in zijn/haar  berichtenbox een nieuwe pincode.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen gegevens contactpersoon

Persoonlijke certificaten

Systeemcertificaten

Certificaten algemeen

Toestemmingsverklaringen

Testcertificaten