Hoeveel tekenbevoegden, (hoofd)contactpersonen of ICT-beheerders mogen wij maximaal opgeven?

Hoeveel tekenbevoegden kunnen wij maximaal opgeven?

Bij VECOZO kunt u maximaal één tekenbevoegde opgeven.

Als uw instantie meer dan één tekenbevoegde heeft is dit geen probleem. Er wordt bij elke aanvraag opnieuw een controle gedaan of de opgegeven ondertekenaar tekenbevoegd is. De geregistreerde tekenbevoegde kan vanuit het geregistreerde e-mailadres verzoeken indienen.

Hoeveel hoofdcontactpersonen kunnen wij maximaal opgeven?

Bij VECOZO kunt u maximaal één hoofdcontactpersonen opgeven.

Hoeveel contactpersonen mogen wij maximaal opgeven?

Bij VECOZO kunt u maximaal twee contactpersonen opgeven.

Hoeveel ICT-beheerders kunnen wij maximaal laten registreren?

U kunt per AGB-code één ICT-beheerder laten registreren met een maximum van vijf verschillende ICT-beheerders per onderneming.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen contactgegevens

Persoonlijke certificaten

Systeemcertificaten

Certificaten algemeen

Toestemmingsverklaringen

Testcertificaten