Is het e-mailadres van de contactpersoon niet gelijk aan het e-mailadres in het certificaat van de contactpersoon?

Antwoord

Het geregistreerde contactpersoon e-mailadres kan afwijken van het e-mailadres dat in het persoonlijke certificaat van de contactpersoon staat.

Het e-mailadres van de VECOZO-contactpersoon gebruiken wij voor het toesturen van vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld de gebruikersnummers van de VECOZO-certificaten, en voor algemene mailings over onderwerpen die specifiek voor u of uw instantie van belang zijn.

Het e-mailadres dat in het persoonlijke certificaat van de contactpersoon staat wordt gebruikt om notificaties naar te versturen, bijvoorbeeld als het certificaat gaat verlopen.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen contactgegevens

Persoonlijke certificaten

Systeemcertificaten

Certificaten algemeen

Toestemmingsverklaringen

Testcertificaten