Voor welke diensten kan er een toestemmingsverklaring worden ingeregeld?

Antwoord

De diensten waarvoor een toestemmingsverklaring aan een tussenpartij software (TPS) kan worden afgegeven zijn:

 • COV (Controle op Verzekeringsgegevens)
 • ION (Inschrijven op Naam)
 • Jeugdwet declaraties
 • Wmo declaraties
 • Zvw en Wlz declaraties
 • Financiële Verantwoording Forensische Zorg
 • Plaatsing en Uitvoering Forensische Zorg
 • VSP-JW (Jeugdwet-berichten versturen)
 • VSP-WMO (Wmo-berichten versturen)
 • VSP-WLZ (Wlz-berichten versturen en Wlz-Notitieverkeer)
 • Wlz raadpleegfunctie

De diensten waarvoor een toestemmingsverklaring aan een tussenpartij administratief (TPA) kan worden afgegeven zijn:

 • Jeugdwet declaraties
 • Wmo declaraties
 • Financiële Verantwoording Forensische Zorg

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen gegevens contactpersoon

Persoonlijke certificaten

Systeemcertificaten

Certificaten algemeen

Toestemmingsverklaringen

Testcertificaten