Voor welke diensten kan er een toestemmingsverklaring worden ingeregeld?

Antwoord

De diensten waarvoor een toestemmingsverklaring aan een tussenpartij software (TPS) kan worden afgegeven zijn:

  •     COV (Controle op Verzekeringsgegevens)
  •     Jeugdwet declaraties
  •     Wmo declaraties
  •     Zvw en Wlz declaraties
  •     VSP-JW (Jeugdwet-berichten versturen)
  •     VSP-WMO (Wmo-berichten versturen)
  •     VSP-WLZ (Wlz-berichten versturen en Notitieverkeer)
  •     ION (Inschrijven op Naam)

De diensten waarvoor een toestemmingsverklaring aan een tussenpartij administratief (TPA) kan worden afgegeven zijn:

  •     Jeugdwet declaraties
  •     Wmo declaraties

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen gegevens contactpersoon

Persoonlijke certificaten

Systeemcertificaten

Certificaten algemeen

Toestemmingsverklaringen

Testcertificaten