Kan ik een gebruikersoverzicht exporteren?

Antwoord

Bent u de contactpersoon van de onderneming en beschikt u over een actief VECOZO certificaat? Dan kunt u via het Gebruikersbeheer of Systeemcertificaatbeheer een overzicht zien van alle uitgegeven certificaten onder een AGB-code. Als contactpersoon van een onderneming kunt u nadat u bent ingelogd op twee manieren het scherm van de dienst Gebruikersbeheer/Systeemcertificaatbeheer oproepen:

  • Door rechtsboven in de navigatiebalk op het gebruikersnummer van uw certificaat (veertiencijferig nummer onder uw naam) te klikken kunt u kiezen voor "Mijn gegevens". U komt dan in een menu terecht. Hier kunt u kiezen voor "Algemene instellingen".

CP

  • Via de dienst 'Beheer' vindt u het Gebruikersbeheer met twee submenu's: Personen (voor het beheer van persoonlijke certificaten) en Systemen (voor het beheer van systeemcertificaten).

In Gebruikersbeheer ziet u een overzicht van alle aangemaakte en van alle geactiveerde gebruikers met persoonlijke certificaten, in Systeemcertificaatbeheer en overzicht van alle aangemaakt en geactiveerde systeemcertificaten.

Overzicht gebruikers

 

Via de knop Download export kunt u een Excel-bestand aanmaken en downloaden.

Export gebruikersbeheer

In het bestand zijn de volgende gebruikersgegevens te zien:

  • Het gebruikersnummer (alleen zichtbaar als het betreffende certificaat door de gebruiker is geïnstalleerd);
  • De gebruikersnaam;
  • De einddatum van het certificaat;
  • De autorisaties op het certificaat;
  • De persoonlijke AGB-code van de gebruiker (alleen zichtbaar als de persoonlijke AGB-code van de zorgverlener ook aan het certificaat is gekoppeld). Hierbij wordt ook de naam van de zorgverlener getoond. Dit is de naam zoals die staat geregistreerd bij Vektis.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen contactgegevens

Persoonlijke certificaten

Systeemcertificaten

Certificaten algemeen

Toestemmingsverklaringen

Testcertificaten