Waarom moet de contactpersoon in (loon)dienst zijn van mijn praktijk/instelling?

Antwoord

De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor VECOZO en is degene die namens de praktijk certificaten mag aanvragen en wijzigen, en hiervoor per post en e-mail de noodzakelijke gegevens ontvangt. De contactpersoon moet in loondienst zijn van de organisatie, een persoon werkzaam voor een derde partij wordt niet als contactpersoon geaccepteerd.

Vanwege de vertrouwelijkheid van alle te verzenden informatie, en de sleutelpositie die de contactpersoon heeft bij het uitgeven van rechten tot die informatie, kiezen wij voor contactpersonen die aantoonbaar een relatie hebben met de organisatie in kwestie.

Gerelateerde pagina's

Algemeen

Wijzigen contactgegevens

Persoonlijke certificaten

Systeemcertificaten

Certificaten algemeen

Toestemmingsverklaringen

Testcertificaten